Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Shtriga
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa
Shtriga
nie zasługuję już na nic.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viaRozaa Rozaa
Shtriga
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaRozaa Rozaa
Shtriga
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRozaa Rozaa
Shtriga
potrzebuj mnie.
— ..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaRozaa Rozaa
Nna każdym kroku widzę jaka beznadziejna jestem
— nic-nie-warta-idiotka (via nic-nie-warta-idiotka)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaRozaa Rozaa
Shtriga
    
Mark's moving on. Like, really. It’s— It’s— That’s— It’s great. It’s— That’s um, that’s perfect. It’s— It’s perfect.
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy viaRozaa Rozaa
Shtriga
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viaRozaa Rozaa
Shtriga
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaRozaa Rozaa
Shtriga
2426 53ad 500
Reposted frominto-black into-black
Shtriga
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viakerosine kerosine
Shtriga
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viainto-black into-black
Shtriga

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaamelinowa amelinowa
3083 efe4 500

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

March 09 2017

Play fullscreen

I had seven faces thought i knew which one to wear
I’m sick of spending these lonely nights training myself not to care

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakerosine kerosine

February 28 2017

Shtriga
0544 37f2
Shtriga
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viakerosine kerosine
3820 a7dd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakerosine kerosine
Shtriga
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaamelinowa amelinowa
Shtriga
People who suffer the most are those who don't know what they want.
— GA: S03E21
Reposted fromhesiamela hesiamela viagreysanatomy greysanatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl