Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

Shtriga
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
Shtriga
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viainto-black into-black
Shtriga
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Shtriga
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viainto-black into-black

February 09 2018

Shtriga
9978 8e5c
Reposted fromkatvont katvont viasupernatural supernatural

January 31 2018

Shtriga
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viainto-black into-black
Shtriga
6668 7dc9
Shtriga
Reposted fromFlau Flau viainto-black into-black
Shtriga
6970 a112
Reposted fromsnowlake snowlake viapoppyseed poppyseed

January 28 2018

Shtriga

January 26 2018

Shtriga
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablaxkseoul blaxkseoul
Shtriga
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

January 25 2018

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamentispenetralia mentispenetralia
Shtriga
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viamentispenetralia mentispenetralia
Shtriga

January 20 2018

Shtriga
9826 03f8

January 14 2018

Shtriga
9000 0301
Reposted from2017 2017 vianikotyna nikotyna

January 05 2018

Smutek najłatwiej wytłumaczyć zmęczeniem…

(via penguinqueenblr01)

Xx

(via wrednaxxsuka)

Reposted fromdivi divi viamayamar mayamar
Shtriga
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl