Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

Shtriga
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Shtriga
6374 35ee
Reposted fromyveee yveee viamentispenetralia mentispenetralia
Shtriga
8550 e4b2
Shtriga
2595 0090 500
Shtriga
4297 2e21
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainto-black into-black
Shtriga
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viainto-black into-black
Shtriga
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viainto-black into-black
Shtriga
5537 d42d 500
Reposted frommisza misza viainto-black into-black

May 29 2018

Shtriga
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viainto-black into-black
Shtriga

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viamentispenetralia mentispenetralia
Shtriga
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
1170 9a92

😔

Shtriga
Pamiętaj mnie, bo nie będzie nas drugi raz.
Shtriga
4790 0106
Shtriga
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viainto-black into-black
Shtriga

February 20 2018

Shtriga
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
Shtriga
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viainto-black into-black
Shtriga
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Shtriga
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl